View this page in English language  View this page in English language  
info@biotrix.asia
(+66) 2 717-8938

โครงการของบริษัท ไบโอทริค เอเชีย จำกัด

บริษัท ไบโอทริค เอเชีย จำกัด ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องหรือทำสัญญาเพื่อสร้างออกแบบและจัดการโครงการด้านพลังงานชีวภาพหลากหลายโครงการ ในประเภทต่างๆที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้การสำรวจเพิ่มเติมในหัวข้อเหล่านี้จะให้คำอธิบายที่ครบถ้วนของโครงการต่างๆ


โครงการหลักเรียงลำดับตามภาค

โครงการต่างๆได้ถูกบรรจุในหมวดนี้ตามภาคของอุตสาหกรรมบ่อยครั้งที่โครงการหนึ่งที่อยู่ในภาคหนึ่งได้นำไปสู่อีก โครงการหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันโดยวิธีบอกต่อ

ดูโครงการเรียงลำดับตามภาค

โครงการหลักเรียงลำดับตามกิจกรรม

บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชื่นชมเนื้อหาของแต่ละโครงการหรืองานที่เกี่ยวข้องเราหวังว่าหมวดนี้จะให้คำอธิบาย เพิ่มเติมในแง่มุมที่น่าสนใจ

ดูโครงการเรียงลำดับตามกิจกรรม

โครงการหลักเรียงลำดับตามประเทศ

บริษัท ไบโอทริค เอเชีย จำกัดได้ดำเนินงานในระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก บางโครงการระดับนานาชาติสามารถพบได้ในหมวด

ดูโครงการเรียงลำดับตามประเทศ

โครงการหลักเรียงลำดับตามกระบวนการ

โครงการต่างๆได้ถูกบรรจุในหมวดนี้ตามกระบวนการบำบัดที่ใช้ซึ่งชี้ให้เห็นประสบการณ์การทำโครงการและ ความสามารถที่หลากหลายของเรา

ดูโครงการเรียงลำดับตามกระบวนการ

© 2010 สงวนลิขสิทธิ์ www.biotrix.asia SEO และบริการพัฒนาเว็บโดย บริษัทโพชิชั่นฟอร์นเพจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

BACK TO TOP