View this page in English language  View this page in English language  
info@biotrix.asia
(+66) 2 717-8938

วิธีการของเรา

หากไม่พิจารณาปัญหาให้ตรงจุดแล้ว การแก้ปัญหาใดๆ ก็มีแนวโน้มที่จะล้มเหลวหรือได้ผลเพียงระยะสั้น ในกรณีของการ การนิยามปัญหา เรามักได้รับการติดต่อให้แก้ปัญหาที่บริษัทอื่นเคยได้รับมอบหมายให้แก้ไขแต่ล้มเหลว ซึ่งเกือบทุกครั้งเป็นเพราะขาดการพิจาณาหรือวิเคราะห์ปัญหาไม่อย่างเพียงพอ

การนิยามปัญหา

วิธีการของไบโอทริคซ์ คือ ดำเนินการ ตรวจสอบของเสีย อย่างครอบคลุม โดยรวมถึง

หลังจากตรวจสอบของเสียเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปมักจะตามด้วย การศึกษาความสามารถในการบำบัด ในกรณีที่มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับกระแสของเสียนั้น หรือกรณีที่ของเสียมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงได้ กระบวนการดังกล่าวไบโอทริคสามารถดำเนินการได้ แต่จะสะดวกกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของไบโอทริคสามารถเข้า ไปดำเนินการในบริเวณปฏิบัติงานของลูกค้า ซึ่งยังส่งผลดีในแง่ที่ของเสียได้ผ่านการสร้างโดยมีข้อบกพร่อง ทางการวิเคราะห์อันเนื่องมาจากความล่าช้าของ การขนส่งน้อยลงอีกด้วย

เมื่อของเสียได้รับถูกกำหนด และทางเลือกต่างๆ ได้รับการประเมินในระดับห้องปฏิบัติการหรือในระดับนำร่องแล้ว ถ้าจำเป็น ไบโอทริคซ์สามารถจัดเตรียม การคัดเลือกโรงงานและคำแนะนำ ให้ได้ ด้วยข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุด เจ้าหน้าที่ของไบโอทริคสามารถกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดรวมทั้งระบุข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกให้ ได้อย่างรวดเร็ว การทำงานกับลูกค้านั้น สามารถกำหนดทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะตัวของของเสีย บริเวณปฏิบัติงาน งบประมาณของลูกค้า และแผนการขยายตัว ไบโอทริคสามารถเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับตัวเลือกของผู้จัดจำหน่ายและกระบวนการต่างๆ หรือหากเหมาะสมสามารถเสนอระบบแยกต่างหาก ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการแบบครบวงจรหรือกระบวนการที่ปรับให้เข้ากับอุปกรณ์และความสามารถที่มีอยู่ของลูกค้า (โดยใช้ตัวถังที่มีอยู่ หรือความรู้ความชำนาญของคนในองค์กร ฯลฯ) ไบโอทริคสามารถแม้กระทั่งดำเนินงานให้โรงงานหากลูกค้าต้องการดังต่อไปนี้


© 2010 สงวนลิขสิทธิ์ www.biotrix.asia SEO และบริการพัฒนาเว็บโดย บริษัทโพชิชั่นฟอร์นเพจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

BACK TO TOP