View this page in English language  View this page in English language  
info@biotrix.asia
(+66) 2 717-8938

เกี่ยวกับเรา

ทีมงานไบโอทริคได้นำเสนอประสบการณ์ใหม่ในการผลิตก๊าซชีวภาพเทคโนโลยี ทีมงานภายใต้การนำของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในเรื่องของการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพและการดำเนินการมากกว่า 30 ปี ทีมงานยังประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นและภูมิภาคที่ซึ่งเป็นประโยชน์ในเรื่องของต้นทุนประสิทธิภาพการจัด ซื้อของท้องถิ่นทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพื้นที่ที่ห่างไกล ก๊าซชีวภาพคือหัวใจของไบโอทริค และทางบริษัทได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของการย่อยสลายการกำจัดสิ่งปฏิกูลทั้งในภาคโรงงาน อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ไปจนถึงภาคขนาดเล็กในระดับครัวเรือน

ไบโอทริคยังมีการบริการฟรีให้กับผู้ใช้บริการซึ่งดูได้ที่หน้าของมูลนิธิ Biotrix Foundation

การบำบัดแบบปิด (Anaerobic Treatment)

ในขณะที่ไบโอทริคเอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทที่พึ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่นั้น ผู้ก่อตั้งได้มีความประทับใจเรื่องของข้อมูลที่เก็บรววมรวบในเรื่องของก๊าซชีวภาพหลังจากที่ได้มีการทำ R&D มานานนับหลายปี ในปี 1980 (สาขาจุลชีววิทยาและวิศวกรรมเคมี) ได้มีการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรขนาดใหญ่ด้านระบบก๊าซชีวภาพในยุโรปและเอเชีย ซึ่งทางทีมงานได้ประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในส่วนของ R&D การออกแบบ การก่อสร้าง และการดำเนินการ

ในหลายกรณีที่ผ่านมาหลักการของไบโอทริคได้นำเสนอแนวทางของนวัตกรรมและในบางกรณีก็ได้รับรางวัล การพัฒนา ได้แก่ anaerobic venturi mixing, submerged combustion heating, draft tube mixing, และ Portable digestion systems

บริษัทไบโอทริคได้ทำสัญญาหนึ่งปีในเรื่องของการดำเนินงานและการบำรุงรักษากับโรงงานผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง เอทานอลจากพืชขนาดในประเทศไทยซึ่งงานดังกล่าวได้รวมถึงการประเมินการวางแผนและทางออกของการ ปรับเปลี่ยนโรงงานการบำบัด

ใน ปี 2010 ไบโอทริคเอเชียได้มีการทำสัญญาหลักประกันมูลค่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อออกแบบสร้างและระบบกรรมวิธีทางก๊าซชีวภาพในการบำบัดสิ่งปฏิกูลของเสียรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่าBiotrixFLRซึ่งโรงงานจะบำบัดก๊าซชีวภาพในเอทานอลซึ่งตั้งอยู่ใกล้ฉะเชิงเทราโครงการนี้ได้มีส่วน ต่อขยายทำให้มีปริมาณความจุมากถึง5,000ลูกบาศก์เมตรระบบการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลของแข็งพวกของเหลว เหนียวข้นในมันสำปะหลังได้รับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการการทดลองและการพัฒนาที่เต็มรูปแบบ

ในปี2011ไบโอทริคได้ถูกมอบหมายให้ดำเนินโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปตท.บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมัน ของประเทศไทยในด้านการออกแบบการควบคุมงานก่อสร้างและการว่าจ้างโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพใหม่เพื่อบำบัด น้ำเสียจากน้ำมันปาล์ม (POME) ในเมืองกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย

การที่จะประชาสัมพันธ์โฆษณาการพัฒนาในส่วน POME ของประเทศอินโดนีเซีย (USAid)

การบำบัดแบบเปิด (Aerobic Treatment)

ทีมงานไบโอทริคได้มีการจดบันทึกประวัติในเรื่องของความหลากหลายของเทคโนโลยีทางการบำบัดทางก๊าซ ชีวภาพ ประกอบด้วยดังนี้ :

โครงการต่างๆ รวมถึงรูปแบบการดีไซน์ที่มีอัตราการใช้งานสูงในระบบการบำบัดกากตะกอนที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์และพืชจำพวกกก หรืออ้อย(ในส่วนของราก) ระบบการบำบัดน้ำเสียของผักกระป๋อง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เจ้าหน้าที่ไบโอทริคจะมีส่วนช่วยในการร่างแผนวิธีการขั้นต้นสำหรับช่วยในการร่างโครงการก๊าซชีวภาพ CDM biogas projects (AM022) และเนื่องจากมีการร่างแผนงาน PDDs และได้พัฒนาระบบการลงะเบียนการใช้งานของโครงการ CDM ทีมงานยังได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานทาง CDM ภายใต้เงื่อนไขของ Gold Standard และได้รับการยืนยันและและการบริการที่ดีจาก DOEs ไบโอทริคเป็นอีกทางเลือกที่พร้อมที่จะให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทางโอกาสของโครงการ CDM หรือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาโครงการรวมทั้งให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของผลตอบแทน CER ในระหว่างการดำเนินการ

ผู้ให้คำแนะนำ

ทีมงานไบโอทริคยังให้บริการด้านคำปรึกษาและได้มีการให้บริการนี้ในหลายๆโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา กระบวนการทางก๊าซชีวภาพของประเทศจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนสหประชาชาติUN GEF ซึ่งรวม ถึงจำนวนของโรงงานก๊าซชีวภาพรุ่นบุกเบิกทั่วประเทศส่วนโครงการอื่นๆก็จะมีทั้งเรื่องของการ ประเมินสถานะของการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศจีนการพัฒนาก๊าซชีวภาพในตลาดเอทานอลของประเทศจีน และเวียดนามการจัดการสิ่งปฏิกูลของเสียในเขตพัฒนาทางเศรษฐกิจเทียนจินCDMและการเกษตรนโยบายของ สหภาพยุโรปนำมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในกรุงปักกิ่งและระบบผลิตก๊าซ ชีวภาพในการบำบัดสิ่งปฏิกูลของเสียในสุกรบนเกาะไหหลำ

หน้าที่ของไบโอทริคคือการให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ทีมงานของเรายังได้ให้บริการการสืบสวนกรณีก๊าซชีวภาพระเบิดอีกด้วย (Makati Mall Explosion 2007, Philippines)

โครงการพัฒนา

ไบโอทริคได้นำเสนอถึงรูปแบบความหลากหลายในการบริการในภาคการบำบัดน้ำเสียการให้บริการที่ครบวงจร ในทุกๆ ภาคของกระบวนการทางก๊าซชีวภาพอาทิเช่น การออกแบบระบบ การก่อสร้าง (Turnkey & BOOT) การควบคุมงาน การว่าจ้าง การปรับเปลี่ยนโรงงาน การดำเนินงานและการบำรุงรักษา (O & M) รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ ไบโอทริคยังยินดีที่จะให้บริการเป็นที่ปรึกษาในทุกๆ ด้านของการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม

© 2010 สงวนลิขสิทธิ์ www.biotrix.asia SEO และบริการพัฒนาเว็บโดย บริษัทโพชิชั่นฟอร์นเพจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

BACK TO TOP